Se întețesc controalele la biserici

Inspectorii de prevenire vor intensifica, în această perioadă, acțiunile de
control și informare preventivă la lăcașurile de cult din județul Giurgiu. Aceștia vor avea în atenție respectarea condițiilor de securitate la incendiu, dotarea cu mijloace de primă intervenție și starea acestora, dar și modul de amenajare a spațiilor și a locurilor folosite pentru arderea lumânărilor pe timpul slujbelor religioase.


Pe timpul acțiunilor inspectorii de prevenire vor verifica perioada de
garanție a stingătoarelor, dacă acestea sunt poziţionate corect, dacă personalul este pregătit şi ştie să le folosească. Totodată, acestia vor avea în vedere menținerea liberă a căilor de evacuare din biserică, respectiv de acces a autospecialelor de stingere, utilizarea corectă a instalațiilor electrice și posibilitatea utilizării hidranţilor exteriori, în cazul unui incendiu.
Preoții și personalul neclerical vor fi instruiți cum să prevină situațiile de
urgență, dar și cum să acționeze în cazul producerii acestora.
Potrivit pompierilor pentru evitarea unor tragedii

 • accesul în biserici se va realiza astfel încât să nu se supraaglomereze
  lăcașul. Se urmărește prevenirea producerii unor evenimente nedorite și
  asigurarea evacuării credincioșilor în condiții de siguranță, în cazul
  producerii unei situații de urgență;
 • pe durata serviciului religios, ușile de acces / evacuare în / din biserică se vor menține în permanență deschise;
 • lumânările aprinse vor fi supravegheate și ținute la distanță de persoanele din jur, de mobilier, decoruri sau alte materiale combustibile. Acestea vor fi puse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă;
 • parcarea autoturismelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor se va
  realiza astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor
  de acces pentru intervenție al autospecialelor de pompieri sau să fie
  împiedicat accesul la hidranții exteriori.
  Acțiunile de verificare vor continua până joi, 13 aprilie iar în Noaptea
  de Înviere vor fi operaționalizate și dislocate echipe de prevenire și echipaje de intervenție la bisericile și mănăstirile unde este așteptat un număr mare de persoane.