„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie.

Astfel, 43 de noi ateliere se desfășoară, în perioada martie-mai 2023, la nivel național, sub titulatura „Educația non-formală: actori, practici, perspective”. Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED armonizează, în acest mod, cele două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, anume „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022 și dedicate cu precădere educației formale, cu o nouă serie de workshop-uri, „Educația non-formală: actori, practici, perspective”. Acestea sunt dedicate unui tip de educație complementar celui formal, care pune accent pe promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile de învățare urmăresc în egală măsură dimensiunea cognitivă, socială și emoțională.
Atelierele au un format interactiv, continuând astfel conceptul de succes al Atelierelor CRED organizate în anii anteriori. Fiecare persoană prezentă la eveniment contribuie deci la dezbaterea subiectelor abordate, fie în calitate de vorbitor, fie în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile de grup.
La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților.
În anul 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin în 25 de școli din zone vulnerabile din județele Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au avut rolul de a crește atractivitatea școlii pentru elevi. La încheierea activităților pilot, un număr semnificativ de elevi ce erau expuși, inițial, riscului de abandon școlar, și care au fost implicați în activitățile CRED, au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.
În spiritul împărtășirii bunelor practici din educație, aceste modele vor fi diseminate și prin intermediul workshop-urilor naționale CRED „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.