Bilanț la Finanțe

Call Center-ul Anaf a fost foarte solicitat în primul trimestru al anului.Asta reiese din numărul apelurilor înregistrate de instituție. Majoritatea apelurilor au reprezentat solicitarea de asistență în domeniul fiscal. Astfel, în primul trimestru al anului curent, agenții Call Center-ului ANAF au primit 94.665 de apeluri telefonice și au efectuat 4.113 sesiuni CHAT pentru asistența contribuabililor în domeniul fiscal. În aceeași perioadă, 6.569 de persoane au participat la 24 de seminarii web, organizate în principal pe tema completării și depunerii Declarației unice, iar alte 32.224 de solicitări de asistență, recepționate prin intermediul Formularului Unic de Contact și Spațiul Privat Virtual (SPV), au fost soluționate, majoritatea într-un termen de sub 20 de zile.
Totodată, pe portalul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili – Ghiduri curente și alte materiale informative, au fost publicate și actualizate 14 materiale, pentru o mai bună informare și conformare a contribuabililor.În plus, utilizatorilor serviciului SPV li s-au transmis 13 materiale informative despre actele normative nou apărute în domeniul fiscal.
Agenția Națională de Administrare Fiscală urmărește să își dezvolte permanent instrumentele de suport pentru contribuabili, în acord cu dinamica nevoilor și așteptărilor acestora în procesul de conformare fiscală voluntară.

– 94.665 de apeluri telefonice primite
– 4.113 sesiuni CHAT
– 6.569 de persoane au participat la 24 de seminarii web
– 32.224 de solicitări de asistență, recepționate prin intermediul SPV